Chào mừng quý vị đến với Website của trường Tiểu học Thanh Văn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Đề Thi hsg TA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng
Ngày gửi: 12h:57' 10-03-2016
Dung lượng: 61.5 KB
Số lượt tải: 511
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH VĂN

đề thi học sinh năng khiếu
Môn : Tiếng Anh lớp 5 (Thời gian làm bài 40 phút)


 Họ và tên:.................................................................................................................Lớp :.........................
Trờng tiểu học: ................................................................................................SBD: ..........................


Điểm bằng số
Điểm bằng chữ

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc từ có cách phát âm phần gạch chân khác với các từ còn lại.
A: house
A: usually
A: know
A: ahead
A: mouth
 B: hour
B: easy
B: black
B: ocean
B: mountain

 C: horse
C: Why
C: work
C: weather
C: cloudy

 D: hundred
D: party
D: book
D: heavy
D: favouriteBài 2: Chọn một từ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống trong các câu sau.

The book shop is ........................................ the post office. (next to/ near to/ under)
They like ......................................... fishing in summer. (go/ going/ to go)
My school ........................... forty teachers and six hundred students. (have/ has/ haves)
We always go ........................................ after school. ( to fishing/ cinema/ home).
5. Mrs Binh often ................................................. class 5E (teaches/ teachs/ teached), but at the moment he ..................................... class 5A. (teaching/ is teaching/ was teaching)
Bài 3: Mỗi câu sau có một lỗi sai. Tìm, gạch chân lỗi sai và viết lại cho đúng.
Why do you want to is an engineer ?
...............................................................................................................................................................................................
Today is on April the seventeen.
...............................................................................................................................................................................................
She isn’t have Music lessons on Monday and Thursday.
...............................................................................................................................................................................................
We don’t go to school last Sunday.
...............................................................................................................................................................................................
Bài 4: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc từ khác loại.

A: river
A: eating
A: soldier
A: city
A: month

 B: lake
B: playing
B: dinner
B: busy
B: eleventh

 C: sea
C: evening
C: taxi driver
C: dirty
C: fortieth

 D: mountain
D: working
D: police man
D: heavy
D: ninth


Bài 5: Chọn từ thích hợp cho sẵn trong khung điền vào chỗ trống.


Không viết vào chỗ có gạch chéo này !
Hue is the .................................................................. beautiful city in our country.
I love Maths very much. It’s my ...................................................................................... subject.
The Nile is the .......................................................................... river in the world.
Thai Binh is ................................................................................ Hai Phong and Nam Dinh.
There are two lakes ........................................................................... their house.
This dictionary is ............................................................................... than that one.
Bài 6: Sắp xếp từ , cụm từ thành câu hoàn chỉnh .
the/ tell/ can/ to/ you/ way/ museum/ me/ the/ ?/
...............................................................................................................................................................................................
in Can Tho / is/ family/ to/ her/ going/ visit/ by train/ Miss Huong/ this summer/
...............................................................................................................................................................................................
far/ from/ how/ is/ Quynh Coi/ to/ your house/ it/ primary/ ?/ school/
...............................................................................................................................................................................................
in Vietnam/ begins/ school year/ on/ new/ September/ the/ the fifth/
...............................................................................................................................................................................................
Bài 7: Đặt câu hỏi cho từ hoặc cụm từ đợc gạch chân.
A packet of milk is four thousand dong.
...............................................................................................................................................................................................
His father is working in the garden.
...............................................................................................................................................................................................
Yes, It’s hot and sunny in Quynh Phu today.
...............................................................................................................................................................................................
Linda’s sister was born in London.
...............................................................................................................................................................................................
Bài 8: Dùng từ gợi ý viết lại câu sao cho nghĩa không đổi .

There is a small zoo behind Trang’s flat.
( Trang’s flat is ......................................................................................................................................................
I walk to school every morning.
( I go to .......................................................................................................................................................................

 
Gửi ý kiến