Chào mừng quý vị đến với Website của trường Tiểu học Thanh Văn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BÀI VIẾT  (40 bài)

KHỘACH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016-2017

UBND HUYỆN THANH OAI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 242 /KH-PGD&ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Oai, ngày 12 tháng 5 năm 2016 KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016 – 2017 Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều...

BÀI GIẢNG  (439 bài)


GIÁO ÁN  (767 bài)

ĐỀ THI  (506 bài)

TƯ LIỆU  (527 bài)


VĂN BẢN CHUNG  (222 bài)